TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ĐÌNH  có tổng số CBGVNV là 74 đồng chí. Trong đó có 03 đồng chí là Ban giám hiệu, 50 đồng chí giáo viên, 14 đồng chí nhân viên nuôi dưỡng, 01 đồng chí nhân viên kế toán, 01 đồng chí nhân viên văn thư, 01 đồng chí nhân viên y tế học đường và 04 đồng chí nhân viên bảo vệ.

Ban Giám hiệu gồm:

-  Nguyễn Thị Yến sinh năm 1971 - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm; Trình độ lý luân chính trị: Trung cấp.

- Nguyễn Thị Đào sinh năm 1967 - Phó Hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. Trình độ lý luậnchính  trị: Sơ cấp.

- Lê Thị Thắm sinh năm 1979 - Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đội ngũ giáo viên: 50 đồng chí trong đó: Đại học có 38 đồng chí, cao đăng có 05 đồng chí và trung cấp có 07 đồng chí.

Đội ngũ nhân viên: Có 21 đồng chí tróng đó: Cao đẳng có 10 cao đẳng, 08 trung cấp,03 đồng chí THPT.